Бърз ипотечен кредит

Бърз ипотечен кредит

Динамичният растеж на бързите ипотечни кредити от небанкови институции се определя от по-лесния достъп спрямо банковите кредити, улеснената процедура и спестяване на времето на кредитополучателя.
Технологиите дават възможности клиента да получи този вид услуга чрез мобилни устройства или от компютър от дома. Това е още една причина бързите ипотечни кредити от небанкови финансови институции да бъдат предпочитани пред стандартинте кредити.
Компаниите отпускащи ипотечни кредити  са гъвкави и се стремят да покрият всички очаквания на клиента и да се погрижат за неговото удобство, за разлика от обслужването в банките, където процедурите по взимане на ипотечен кредит се усложнява от многобройни изисквания и документация.
Условията  при отпускане на кредити са обвързани  с по-прецизно проучване на клиентите спрямо наличието на доказани източници на доходи, проверка на обезпеченията и поръчителите и т.н.
Ипотечните кредити  предоставяни от небанкови институции, като Еврокомерс и тези от банки представляват подобни продукти, но съществуват  някои различия между тях.  Банките са по-консервативни и са ориентирани към предлагането на по-дългосрочни продукти, дружествата за бързи кредити се насочват най-вече в краткосрочното управление на кредитния риск. По този начин Еврокомерс с най-изгодните лихви по бързите ипотечни кредити допълват банковите, като в същия момент се определят като самостоятелен и печеливш продукт.
Който и кредитор да изберат клиентите трябва да се сдобият с поне минимална финансова грамотност. Необходимо е усърдно да прочетат и да разберат смисъла на клаузите в договорите, които подписват.
За тази цел нашето дружество Еврокомерс предоставя прозрачна и леснодостъпна информация, която да помогне на нашите клиенти да вземат добре информирано решение за своя бърз ипотечен кредит. Ние от Еврокомерс ще помогнем за възможно най- кратък период от време да направите вашия оптимален избор.