Възможни ли са ипотеките с лош ЦКР

Възможни ли са ипотеките с лош ЦКР

ЦКР е абривиатура на Централен Кредитен Регистър. Там се пази информацията дали клиентът е коректен платец. Ако не е обслужвал кредита си, бил е нередовен при вноските си или има отказ за кредит от банка се записва в този регистър със статут на некоректен платец.
Лошата кредитна история пречи за взимането на кредити от банки или ако се осъществи се случва при неизгодни условия за кредитополучателя. Това кара хората да се обръщат към фирми за бързи кредити. При тях процедурата се осъществява много по- бързо и с олекотени условия.
Преимущество  при ползването на фирмите за бързи кредити е, че може да се кандидатства онлайн, а не както в банките да се попълват множество документи на място. В институциите за бързи кредити се получава одобрение в рамките на няколко минути. В тях лихвите по кредитите са по- високи, но при лошо ЦКР банките също предлагат тези услуги с по- висок лихвен процент и в тези случаи е възможно фирмите да предложат по изгодни лихви.