Програма за кредитиране на независима соларна система

Програма за кредитиране на независима соларна система

Програма за  кредитиране на  независима соларна система

При планиране на отоплителна инсталация инвестирането в изграждане на соларна система е нов, модерен и отличен избор. Така се достига до по-ниско потребление на енергия и по-ниски месечни разходи.
Инсталирането на независима соларна система е грижа към околната среда. Но тя също е и разход, който макар и във времето да се изплаща е сериозно капитовложение.
Ние в Еврокомерс може да финансираме тази ваша инвестиция с Бърз ипотечен кредит без доказване на доходи. Нашите обучени кредитни консултанти ще Ви дадат прецизна консултация за условията ни и Вашите права и отговорности. Предлагаме и гратисен период при Отпускане на ипотечен кредит с най-ниска лихва  от три месеца, с който Ви даваме възможност да имате спокойствие за това време. Да се сдобиете с независимата соларна системата веднага без да поемате стойността на пълната вноска.Ще имате задължение единствено към дължимите лихви, а изплащането по главницата ще бъде отложено с три месеца.
За целта е необходимо да разполагате и гарантирате с недвижимо имущество за Вашият ипотечен кредит.