Одобрение на ипотечен кредит

Одобрение на  ипотечен кредит


Небанковите финансови институции, като Еврокомерс са лицензирани за финансова дейност и успяват да конкурират банките, особено за ипотечните кредити. Лесно може да бъдат открити като възможност онлайн, поради широкото разпространение на сайтовете им. Небанковите финансови институции предлагат условия, с които стават предпочитани от множество варианти на ипотечния кредит . При тях е без значение източника  на минималния месечен доход,  не се изисква  доказването му.  Не са нужни  гаранти и съдлъжници.  
Минималната отпусната сума обикновено започва от 5000 лева, а един месец е най-краткият срок за погасяване на заема. Тези институции не облагат с комисионни клиентите, ако предсрочно погасят дълга си.
Времето за разглеждане и одобрение , също и прехвърлянето на средства се осъществява  до 24 часа. Срокът на издължаването  и вноската могат да се съгласуват   между консултанта и заявителя . Дори клиентът да бъде обявен като нелоялен от предходни банкови заеми, това не е препятствие за отпускането на ипотека от  небанковите финансови институции Еврокомерс.