Необходими документи за ипотечен кредит

Необходими документи за ипотечен кредит

Необходими документи за ипотечен кредит

При кандидатстване за ипотечен кредит  са необходими голям стандартен набор от документи. Банковите институции изискват да се предоставят : документ за самоличност; документи, потвърждаващи източниците на доходи на клиента и неговия официален семеен партньор. Също така се изисква копие на трудов договор, допълнителни споразумения, договор за управление, данъчна декларация, граждански договор, договори за наем; искане и декларации, удостоверение за семейно положение , удостоверение за семейна имуществена общност от Агенцията по вписванията; документи за застраховка живот и др.
Всички банкови институции ще Ви предложат различни изисквания за документи, но основните са гореизброените.
Ако изберете банка, за кандидатстване за ипотечен кредит, това ще ви  отнеме време събиране на всички изисквани документи и след това за щателното им разглеждане.  
В Еврокомерс може да намерите бързо решение, условията са лесно изпълними и без изискване за множество документи.
Кандидастването за ипотечен кредит в Еврокомерс изисква кредитополучателя да  обезпечи кредита с имоти в гр. София, Пловдив, Бургас и Варна.