Небанков ипотечен кредит

Небанков ипотечен кредит

Процесът на работа на дружествата, които предлагат ипотечни кредити и небанкови  финансови услуги се проследяват от “Българска народна банка”, съобразени със законова наредба. Тя регламентира тяхната дейност съгласно строги правила.
Това са финансови институции, предлагащи небанкови услуги и ипотечни кредити срещу обезпечение, като в някои случаи не се изисква такова. Тези институции са познати като бързи кредити.
За кредити надвишаващи сумата от 5000 лв. небанковите финансови институции изискват обезпечение, което се учредява върху договорна ипотека на недвижим имот. Тук има сходство с банките, но процедурата се осъществява по- бързо, олекотено, липсва обследване на доходите.
Дейността им е регламентирана от два закона, които имат грижата потребителите да бъдат защитени.
Добре е всеки бъдещ клиент на небанковите финансови институции да бъде запознат с условията, възможностите им и своите права и задължения.