Лизинг на автомобил

Лизинг на автомобил

Лизингът е вид на кредитната дейност. При тази дейност лизингодателя, предоставя притежавани от него активи на друго лице,  което се нарича лизингополучател, като му позволява да ги ползва за определен период от време срещу възнаграждение .  Лизингът на автомобил като дейност е силно регулиран. В България ролята на регулатор е на Българска народна банка. От регулаторните органи може да се информираме за условията и развитието на лизинговия пазар, както и подробностите за автомобилния лизинг.
При лизинг на автомобил с цел придобиването му е особено подходящ финансовият лизинг. След пълно заплащане стойността на актива се преминава към собственост на лизингополучателя, който се случва в края на лизинговия период.
Ако се цели само право на ползване на автомобила, без неговото прехвърляне като собственост по- удачен би бил оперативния лизинг.