Консултация за ипотечен кредит

Консултация за ипотечен кредит

Решението за взимане на ипотечен кредит е важна стъпка, за която е необходимо клиентът да получи консултация от специалист.
Имайки предвид значимостта на актива, който се придобива с ипотечния кредит и на дългосрочността на поетия към финансиращата институция ангажимент, обсъждането с адвокат и кредитен консултант е препоръчително.
Консултацията за ипотечен кредит ще разясни на кредитополучателя видовете ипотечни кредити, как се кандидатства за тях, от какво зависи техния размер, разходите по получаването им, типовете вноски по погасяването им и още много други важни аспекти на процедурата.
Добър вариант е да се ползва помощта на кредитен калкулатор. “Еврокомерс” предлага на своите клиенти калкулатор, който ще помогне да бъде изчислена истинската цена на ипотечния кредит.
Служител на “Еврокомерс”  може да помогне на клиента с консултация за ипотечния кредит . Той има задачата да извърши оглед и да уведоми клиента за документите, необходими за точно определяне стойността на имуществото му.