Гратисен период при ипотечен кредит

Гратисен период при ипотечен кредит

Гратисен период при ипотечен кредит

Покупката на дом или недвижим имот е важна стъпка в живота на всеки човек. По- голямата част от хората се възползват от банкови или небанкови финансови институции за ипотечен кредит. Това решение трябва да бъде информирано и обмислено оптимално добре. Да бъде прогнозиран всеки риск или затруднение, както при взимането на кредита, така и при неговото изплащане.
На пазара, както и при нас в Еврокомерс се предлагат бърз ипотечени кредити с гратисен период по главницата и най-изгодните условия на пазара.
Тази услуга се предлага, когато недвижимият имот има необходимост от сериозен ремонт или преустройство. Друга причина може да бъде, ако искате да се сдобиете с него веднага, но в този момент не можете да поемете стойността на пълната вноска.
В Еврокомерс опитни кредитни консултанти ще Ви обяснят подробно нашите условия за ипотечен кредит с гратисен период. В тази ситуация в отпуснатия за първите три месеца гратис, кредитиполучателя  изплаща единствено дължимите лихви без да погасява главницата.
Тази услуга  предоставя на клиента спокойствие, възможност и време при закупуването на своя дом.