Опростете заемите си и подобрете финансовия си контрол с рефинансиране

Имате няколко заема и/или кредитни карти? Рефинансирането може да бъде начин да спестите пари и да управлявате финансите си по-добре, като обедините всички кредити в един.

 

Какво представлява рефинансирането?

Рефинансирането означава да вземете нов кредит, за да изплатите няколко съществуващи заема. Този нов кредит може да има по-ниска лихва и/или по-малко такси, което може да ви спести пари. Освен това опростява плащанията ви, като ги консолидира в една сметка, което улеснява управлението на финансите ви.

 

Рефинансиране на вашите заеми чрез ипотека

Можете да рефинансирате по-малките си заеми и дълговете по кредитни карти с един ипотечен кредит, какъвто може да ви предложи Еврокомерс. Като рефинансирате с ипотека, можете да намалите общите си разходи за лихви и да имате само едно месечно плащане.

 

Как работи рефинансирането?

Хората рефинансират, за да получат по-добри условия по заемите си, често поради промени в икономическите условия. Основните цели са да се осигури по-ниска лихва или да се промени продължителността на заема. Понякога хората рефинансират, защото искат да опростят плащанията си, като обединят дълговете си.

Лихвените проценти се колебаят в зависимост от фактори като националната монетарна политика и пазарната конкуренция. Когато лихвите падат, рефинансирането може да бъде особено изгодно.

За да рефинансирате, можете да се обърнете към кредитна компания, която предлага такъв тип заеми, като Еврокомерс. Може да попълните заявление или онлайн заявка за кредит, а кредиторът ще преоцени вашия кредитен и финансов профил. Бизнесите също могат да рефинансират заеми за търговски имоти, за да се възползват от по-ниски лихви или подобрени кредитни профили.

 

Консолидационно рефинансиране

Консолидационното рефинансиране означава да вземете един нов заем, за да изплатите няколко съществуващи дълга. Това ви оставя с един заем, често с по-добри условия. Този подход може да опрости плащанията ви и да намали общата лихва, която плащате.

 

Основни предимства на рефинансирането

  1. Обединявате големи заеми: Слейте няколко заема и дългове по кредитни карти в един по-лесно управляем кредит.
  2. Спестявате средства: Възползвайте се от по-ниски лихви и намалени такси.
  3. Контролирате финансите си: Следете и управлявайте кредита лесно чрез онлайн банкиране и мобилни приложения.

 

В заключение, рефинансирането може да бъде умно решение за подобряване на финансовото ви състояние чрез намаляване на разходите и опростяване на управлението на дълговете.