Какво представлява ипотечният кредит за всякакви финансови нужди

Ипотечният кредит често е свързван с желание за ремонт на жулуще или покупка на ново такова, но може също така да се използва за други финансови нужди. Този вид заем ви позволява да заемете пари срещу стойността на вашата собственост.

 

Какво точно представлява?

Ипотечният кредит е обезпечен заем, което означава, че заеманите пари са подкрепени от вашата собственост. Можете да използвате сумата на заема за различни цели, като стартиране на бизнес, покупка на мечтания автомобил, покриване на други големи разходи или обединяване на предишни задължения. На практика, вие използвате стойността на вашата собственост за улеснен достъп до средства.

 

Какво е нужно, за да получите ипотечен кредит?

За да получите ипотечен кредит, трябва да притежавате собственост или ако имате предишни ипотеки, да имате значителна стойност в нея. Стойността е разликата между текущата пазарна стойност на вашата собственост и оставащият баланс на всяка съществуваща ипотека. Например, ако вашият дом е на стойност 300 000 евро и дължите 100 000 евро по текущата ипотека, вашата остатъчна стойност е 200 000 евро.

 

Процес на одобрение

Процесът започва с подаване на запитване до кредитор – банка или небанкова финансова институция като „Еврокомерс“. Тя ще оцени вашето финансово състояние, включително доходите ви, кредитния ви рейтинг и стойността на вашата собственост. Важно е да знаете, че в Еврокомерс бихме могли да ви отпуснем ипотечен кредит дори и при влошено кредитно досие, за разлика от повечето банки и други институции. Ако бъдете одобрени, кредиторът ви предлага сума на заема въз основа на вашата стойност и способността ви да го изплатите. Обикновено отпуснатата сума е процент от стойността на имота или частта, която е свободна от ипотека. Процентът може да е 60-80% в зависимост от редица конкретни фактори.

 

Видове лихвен процент

Лихвените проценти на ипотечните кредити могат да бъдат фиксирани или променливи. Фиксираната лихва остава една и съща за срока на заема, правейки вашите плащания предсказуеми. Променливата лихва може да се изменя с времето – например да започне с по-ниски плащания, които могат да се увеличат по-късно.

Погасяване на кредита

След като получите сумата, е важно да правите редовни плащания, които включват както основната сума (сумата на заема), така и лихвата (цената на заема). Ако в някакъв момент изпитате затруднения с изплащането на кредита, е добре в най-кратки срокове да съобщите това на кредитната ви компания, защото в повечето случаи тя може да ви предложи промяна на условията (например срок и вноска), така че да отговори на променената ситуация при вас и в същото време да си гарантира продължаване на погасяването.

 

За какви нужди можете да вземете ипотечен кредит?

Покупката на ново жилище е само една от причините клиентите ни да заявяват ипотечен кредит. Бихте могли да го използвате за финансиране на много различни цели – ремонт, покупка на битова техника, реализиране на бизнес идея, пътуване, образование или друг мащабен проект, който се нуждае от бързо финансиране.

Използването на ипотечен кредит за нужди отвъд покупката на дом може да бъде умен начин за достъп до големи суми пари с относително ниски лихвени проценти в сравнение с необезпечените заеми или кредитните карти. Важно е обаче да използвате тази опция отговорно и да се уверите, че можете да управлявате изплащанията, за да избегнете риска от загуба на вашата собственост.

 

В резюме, ипотечният кредит ви позволява да отключите пълния потенциал на вашата собственост, за да финансирате различни нужди, предлагайки гъвкавост и относително по-ниски лихвени проценти. Разбирането на условията и поддържането на редовни плащания са ключови за ефективното използване на този финансов инструмент.

За още информация или безплатна консултация може да се обърнете към нашите финансови консултанти или да попълните формата за запитвания на сайта!